“แรมบวมส์” พิมพ์นิมิตร ศิษย์อรัญ (Pimhiranlek Sithiran) muay thai

นักชกที่ ชกดุเดือดแบบบ้า ๆ บวมๆ บางที่ก็ชนะสวยงามประทับใจ บางที่ก็แพ้แบบง่าย ๆ เขาคือ “แรมบวมส์” พิมพ์นิมิตร ศิษย์อรัญ source

1 2 3 12